Velkommen til kollegavejledning

Kære Alle

Velkommen til næstsidste gang

 

1. Aktionslæringsforløbet 

– en øvelse (gruppe arbejde to og to)

– erfaringer – de næste aktioner og ideer

tårnby model

2. IT-strategien vedtaget 

– udfordringerne: BOYD og CLOUD – vi er alle en del af det nye.

BYOD

Skemaet 

3. Fremtidens PLC og forberedelse af sidste kollegavejlednings gang på PUC med skoleledere og Ole Christensen UCC. 

– Oplæg om ideerne fra Høje Taastrup
– Sætte den lokale ramme for kollegavejledningen via PLC. Hvad skal der til når det er rigtigt godt at være en BURGER!

BurgerPLC

HøjeTåstrup PLC

Skema om fremtiden

Udleveret lille folder om PLC – skole i Høje-Taarstrup.